Hoppa till sidans innehåll

Styrelseinfo

07 OKT 2019 17:20
Styrelsen har nyligen hållit sitt femte för året protokollförda möte. Här följer en kortfattad sammanfattning över de viktigaste frågorna som avhandlades under möte.
  • Uppdaterad: 07 OKT 2019 17:20

Verksamhetsrapport
Personalläget är fortfarande på grund av sjukskrivning ansträngt. Föräldramöten med simgrupper är inplanerade under oktober. Delar av styrelsen avser att närvara på mötena.

 

Ekonomi
Föreningen redovisar ett preliminärt positivt resultat för innevarande år. Inga avvikelser från budget har rapporterats.  

SM/JSM
Arbetet med mästerskapet fortskrider framåt. Intäktsprognosen är lägre än förväntat. Åtgärder kommer att behöva vidtas för att stärka intäkterna. Diskussion fördes om hur föreningen ska uppmärksamma det frivilligarbete som utförs och kommer att utföras av alla funktionärer och volontärer. Styrelsen gav i uppdrag åt ledamot i valkommittén att undersöka möjligheten att fira deltagarnas arbete med en fest. Bemanningen av värdar löper på. Flera marknadsaktiviteter rapporterades.

Organisation
Förslag till ny organisationsplan lämnades och antogs på mötet. Planen innebär bland annat att föreningen kommer att behöva rekrytera en ny person med ansvar för simskolan.  

Simavgifter
Styrelsen beslutade efter diskussion att utse en ny arbetsgrupp med uppgift att se över dagens simavgifter med fokus på den totala kostnadsbilden för en simmarfamilj.

Funktionärstatus
Redogörelse lämnades på mötet över kommande kursledarbildning för funktionärer. Det kommer att behövas någon som kan utbilda funktionärer nästa år. Även flera funktionärsansvariga efterlystes.

Strategifråga
Styrelsen lyfte frågan vad som behöver göras för att behålla flera aktiva ungdomar över tid. Det beslutades att tränare skulle bjudas in för diskutera frågan.

Hemmavinsten
Fråga om hemmavinstens framtid diskuterades under mötet. Åtgärder behöver vidtas för att sälja fler lotter.

Skolsim
Delar av styrelsen har träffat kommunen för diskussion om hur simkunnigheten bland barn i grundskolan kan förbättras. Uppföljningsmöte förväntas äga rum under hösten.

Skribent: Christer Magnusson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Eskilstuna SK - Simidrott
Verkstadsgatan 5
63342 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 0
E-post: This is a mailto link

Se all info